Ca sỹ Lệ Rơi

Lệ Rơi trở lại với phát ngôn gây sốc “cư dân” mạng

“Giá trị lợi dụng của tôi vẫn còn, nhiều người muốn vực lại hình ảnh của tôi. Khi đang còn là hiện tượng, người ta sẽ dùng mình để làm những điều có lợi cho người ta, nhưng khi hết giá trị thì họ cũng không cần nữa” Lệ Rơi thổ lộ. Sự trở lại…

Read More